Quickscan 3 – Evaluatie sectorplannen

Auteurs:

Hester Smulders, Joris Cuppen, Joris Brekelmans, Arjan Heyma, Siemen van der Werff & Sandra Vriend

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Heyma, A., Van der Werff, S., & Vriend, S., Smulders, H., Cuppen, J., & Brekelmans, J. (2015). Quickscan 3 - Evaluatie Sectorplannen. Amsterdam: SEO Eonomisch Onderzoek i.s.m. ecbo.

Korte samenvatting:

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. ECBO voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Als deel van deze evaluatie worden zes quickscans gepubliceerd. De quickscans geven een overzicht van de stand van zaken van de sectorplannen en zijn mede bedoeld om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de sectorplannen. Daarbij leveren deze quickscans ook input voor de evaluatie in 2016 en 2018. Deze derde quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind september 2015) van de maatregelen. Daarnaast wordt ingegaan op de meningen over de samenwerking binnen de plannen.

Download de onderzoekspublicatie