Quickscan 2 – Evaluatie Sectorplannen

Tweede evaluatie Regeling Cofinanciering Sectorplannen naar Tweede Kamer

Auteurs:

Arjan Heyma, Siemen van der Werff, Maikel Volkerink, Joris Brekelmans & Hester Smulders

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Heyma, A., Van der Werff, S., Volkerink, M., Brekelmans J., & Smulders, H. (2015). Quickscan 2 - Evaluatie Sectorplannen. Onderzoek in opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek i.s.m. ecbo.

Korte samenvatting:

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor maximaal de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Als deel van deze evaluatie wordt de komende twee jaar elk half jaar een quickscan gepubliceerd. Afgelopen vrijdag is de tweede quickscan naar de Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij een Kamerbrief over de voortgang van de sectorplannen.

Stand van zaken

De vier quickscans geven een overzicht van de stand van zaken van de sectorplannen. Daarbij leveren deze quickscans ook input voor de evaluatie in 2016 en 2018. Deze tweede quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind maart 2015) van de maatregelen.

Beleidskader

Daarnaast wordt ingegaan op de mening over het aanvraag- en monitoringproces en bevat het een korte versie van het beleidstheoretisch kader dat zal worden gebruikt voor de brede evaluatie in 2016 waarin zal worden gekeken of doelstellingen van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen bereikt zijn. Bij 77 sectorplannen is inmiddels met de uitvoering gestart.

Download de onderzoekspublicatie