De positie van academische opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs: inzet, benutting, waardering en loopbaanmogelijkheden

Auteurs:

Johan Coenen, Ronald Ferket, Lotte Nieuwenhuis, Sandra Wagemakers en Naomi Waijers

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Coenen, J., Ferket, R., Nieuwenhuis, L., Wagemakers, S. & Waijers, N. (2021) De positie van academische opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs: inzet, benutting, waardering en loopbaanmogelijkheden. ’s-Hertogenbosch: ECBO

Korte samenvatting:

ECBO voerde op verzoek van het Ministerie van OCW een onderzoek uit naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs. Denk aan docenten die de universitaire opleiding pabo of Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) volgden. Het onderzoek brengt bestaande inzichten over de inzet en positie van academisch opgeleide leerkrachten in kaart. Hoe ervaren deze docenten en schoolleiders hun inzet en meerwaarde? En aan welke randvoorwaarden wordt (nog niet) voldaan?

Kennissynthese en vragenlijstonderzoek

Het onderzoek bundelt inzichten uit de literatuur in een kennissynthese. Deze synthese geeft de huidige context en actuele ontwikkelingen rondom de inzet en het loopbaanperspectief van de academisch geschoolde leraar weer. Daarnaast wordt met een vragenlijst de actuele inzet, de positie, het ervaren carrièreperspectief en het schoolteam van deze docenten onderzocht. De vragenlijst geeft tevens de visie van schoolleiders weer. Dit op de inzet en positionering van academisch geschoolde docenten in relatie tot het personeelsbeleid.

Randvoorwaarden en handvatten: inzet en meerwaarde academisch geschoolde leerkracht

Het onderzoek biedt randvoorwaarden voor het goed benutten van academische leraren. Ook geeft het onderzoek handvatten voor opleidingen, scholen, besturen en overheid. Hiermee kunnen zij binnen de huidige context, cao en regelgeving academisch geschoolde leerkrachten het best tot hun recht te laten komen.

Download de onderzoekspublicatie

Klik op de afbeelding om de infographic met conclusies uit het onderzoek te vergroten.

Meer lezen over dit thema?

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

Persbericht | Experiment rond diversiteit in mbo: een spannende ontmoeting

Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

Landelijk onderzoek naar de ervaren meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren

Vragenlijst – Wat heb jij als docent nodig om je les formatief te evalueren?

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019