Personeelsbeleid in het mbo

Stof tot nadenken: MESO focus besteedt aandacht aan ECBO-onderzoek naar personeelsbeleid en professionalisering in het mbo.

Auteurs:

Trudy Moerkamp, Jose Hermanussen, Ria Groenenberg, Karel Visser, Maren Thomsen, Frank Streefland & Aad Oosterhof

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Moerkamp, T., Hermanussen, J., Groenenberg, R., Visser, K., Thomsen, M., Streefland, F., & Oosterhof, A. (2011). Personeelsbeleid in het mbo. Bouwstenen voor bezinning en beleid. Meso-focus 80.

Korte samenvatting:

Het mbo heeft in de afgelopen decennia te maken gehad met ingrijpende ontwikkelingen. Fusie en schaalvergroting, de invoering van cgo en nadruk op marktwerking. In de komende tien jaar wordt het er niet echt rustiger op: het rendement van het mbo moet omhoog, de sector moet meer focus aanbrengen in het aanbod en de bedrijfsvoering moet strakker. Bij al deze ontwikkelingen was en is een belangrijke rol weggelegd voor het personeelsbeleid.

Gegeven de modegevoeligheid van personeelsbeleid – het ene instrument of toolkit is nog niet geïntroduceerd, of het andere komt er alweer aan – zou de neiging kunnen zijn om met het oog op de ontwikkelingen weer een volgend instrumentje van de plank te halen. De verwachting is dat dat eigenlijk geen zoden aan de dijk zal zetten. Wat er moet gebeuren, is dat de huidige stand van zaken eerst eens goed wordt bekeken en dat er word nagedacht over het met het personeelsbeleid beoogde doel. Wat heeft de organisatie nodig, wat moet er veranderen en wat draagt de functie van personeelsbeleid daaraan bij? Dat zijn de kernvragen die de komende tijd centraal staan (op veel P&O-afdelingen) in het mbo.

Stof tot nadenken

In lijn daarmee reiken de artikelen in Meso focus 80 vooral stof tot nadenken aan, aan leidinggevenden en stafmedewerkers in het mbo – en in andere onderwijssectoren – over het personeelsbeleid in hun instelling. Elementen die in de artikelen aan de orde komen:
– de professionele identiteit van docenten (Trudy Moerkamp & José Hermanussen);
– de breedte van de docentfunctie (Ria Groenenberg & Karel Visser);
– werken in teams (José Hermanussen & Maren Thomsen)
– de rol van HRM (Aad Oosterhof & Frank Streefland).

Download de onderzoekspublicatie