Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Beschouwing van de stimulated recall-methode

Auteurs:

Marjan Glaudé, José van den Berg, Fred Verbeek & Elly de Bruijn

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Glaudé, M., Van den Berg, J., Verbeek, F., & De Bruijn, E. (2011). Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Literatuurstudie. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Het middelbaar beroepsonderwijs is een boeiende en levendige sector, maar ook een uiterst ingewikkelde. Hoe geven docenten in dit complexe werkveld vorm aan hun opleidingstaken? ECBO onderzocht wat uit de literatuur bekend is over hun pedagogisch-didactisch handelen. Het middelbaar beroepsonderwijs staat al jaren hoog op de politieke agenda. Naast ondermeer de invoering van het competentiegericht onderwijs, is er ook een levendige publieke discussie over de bekwaamheidseisen die aan docenten beroepsonderwijs worden gesteld.

ECBO-onderzoek

Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs verschaft meer kennis over en inzicht in het handelen docenten in het mbo. Begeleidingsgedrag Het onderzoek gaat specifiek in op het begeleidingsgedrag van docenten en de daarbij behorende werktheorieën (opvattingen, uitgangspunten, inzichten), de problemen ( dilemma’s, spanningsvelden enzovoort) die docenten in het actuele middelbare beroepsonderwijs ervaren en hoe zij daar mee omgaan (oplossingsrichtingen, strategieën, interventies enzovoort). Aan deze inzichten kunnen handreikingen worden ontleend voor docenten die hun handelen willen verbeteren. Het onderzoek bestaat uit twee fasen: een literatuurstudie (2010-2011) en een empirische studie (2011-2012).