Palet van de non-formele educatie in Nederland

Een verkennend onderzoek

Auteurs:

Cees Doets, Wil van Esch, Jan Houtepen, Karel Visser & Janneke de Sousa

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Doets, C., Van Esch, W., Houtepen, J., Visser, K., & De Sousa, J. (2008). Palet van de non-formele educatie in Nederland. 's-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Bij ‘leren’ denken we meestal aan scholen met docenten en leerlingen. Vergeten wordt dat er ook heel veel leren plaatsvindt buiten de school. Leren buiten de schoolmuren met de bedoeling om gericht iets op te steken, noemen we non-formele educatie. Bijvoorbeeld op het werk, maar ook via de volksuniversiteit, de bibliotheken, in wijk- en buurtcentra en op vele andere plaatsen. Over leren op het werk is al een en ander bekend, over leren buiten het werk veel minder. In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van organisaties die zich met non-formele educatie buiten het werk bezig houden, de doelen die ze nastreven, de activiteiten, de functie die ze vervullen. Ook wordt een schatting gemaakt van de omvang ervan.

Download de onderzoekspublicatie