Overwegingen bij de rolverdeling in teams in het mbo

Kijkkader en instrument

Auteurs:

Patricia Brouwer & Carlos van Kan

Publicatiedatum:


Thema's:

Docenten / opleiders, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Brouwer, P., & Van Kan, C. (2014). Overwegingen bij de rolverdeling in teams in het mbo. Kijkkader en instrument. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dragen onderwijsteams samen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs en bijbehorende regeltaken. In deze publicatie beschouwen de onderzoekers welke overwegingen een rol spelen bij de rolverdeling in teams. Ieder schooljaar staan opleidingsteams voor de opdracht de rollen en bijbehorende taken onderling te (her)verdelen. Soms houden teamleden hun rollen, soms gaat de boel op de schop omdat het team bijvoorbeeld van samenstelling verandert. Ontbrekende visie Idealiter wordt rekening gehouden met individuele competenties, belastbaarheid en voorkeuren van teamleden. In de praktijk ontbreekt echter vaak een visie op de gewenste teaminrichting, zo bleek uit eerder onderzoek van ECBO.

Kijkkader

Op basis van deze bevindingen en een werkbijeenkomst met teammanagers en beleidsmakers is een kijkkader en een instrument ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden als een ‘conversatiestarter’ over de gewenste inrichting van het team.

Optimale rolverdeling

Deze rapportage beschrijft het instrument en een mogelijke werkwijze die teammanagers kunnen gebruiken om een dialoog te voeren over de rolverdeling in het team en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen. Met deze werkwijze kunnen verschillende en complementaire expertises in een team verenigd worden, om zo de kwaliteit van de rolverdeling in het team te optimaliseren. De publicatie Overwegingen bij de rolverdeling in teams in het mbo is verschenen in een publieksversie en als volledig onderzoeksrapport.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op