Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden

De jaren voorafgaand aan schooluitval in beeld gebracht

Auteurs:

Barbara van Wijk, Sandra van den Dungen & Erik Fleur

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Wijk, B., Van den Dungen, S., & Fleur, E. (2012). Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden. De jaren voorafgaand aan onderwijsuitval. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In de publicatie Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden brengt ECBO in beeld welke routes voortijdig schoolverlaters volgden in de zeven jaren alvorens zij uitvielen. Over voortijdig schoolverlaten is al veel bekend. Een jaarlijkse monitor geeft inzicht in hoeveel jongeren voortijdig uitvallen en welk onderwijs zij volgden op het moment van uitval. Maar de leerloopbaan van jongeren behelst meer dan deze momentopname. Signalen eerder in de leerloopbaan kunnen duiden op uitval later.

Kenmerken van leerloopbanen

In de publicatie Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden beschrijven de onderzoekers de diversiteit aan leerloopbanen die deelnemers volgen. Ook de samenhang tussen uitval en verschillende kenmerken van de leerloopbaan – zoals verblijfsduur, leerweg, niveau, overstap naar een ander niveau, ongediplomeerde doorstroom en zittenblijven komt aan bod.

Beïnvloeden van leerloopbanen

De publicatie levert geen pasklare voorschriften om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, maar feiten over de leerloopbanen van jongeren. Deze kunnen de voor- en nadelen van de alternatieven in het beïnvloeden van leerloopbanen zichtbaar maken. Adviseer je gezakte deelnemers bijvoorbeeld een herkansing van het vmbo-diploma, of juist een ongediplomeerde doorstroom naar niveau 1 of 2.

Uitval voorkomen

Met de inbreng van deze feiten én eigen ervaringsgegevens kunnen scholen een interne discussie op gang brengen. Die kan helpen het onderwijs zo in te richten dat meer jongeren hun leerloopbaan zonder voortijdige uitval kunnen doorlopen.

Download de onderzoekspublicatie