Over notie, nut en niveau van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo

verslag van een pilotonderzoek

Auteurs:

Pieter Baay, Andrea Klaeijsen & Denise Bijman

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Baay, P., Klaeijsen, A., & Bijman, D. (2018). Over notie, nut en niveau van ondernemendheidsvaardigheden in het mbo: verslag van een pilotonderzoek. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Ondernemende mbo-studenten zijn positiever over hun prestaties op school en met name stage dan studenten die zichzelf als minder ondernemend zien. Ook hebben ondernemende studenten meer vertrouwen in een succesvolle afronding van hun opleiding en succesvol werk in de toekomst. Het stimuleren van ondernemendheid tijdens de opleiding lijkt hieraan bij te dragen. Uit het onderzoek halen we daarnaast een voorzichtige indicatie dat onderwijs een bijdrage kan leveren aan ondernemendheidsvaardigheden van studenten. Studenten die zich in hun opleiding uitgenodigd voelen om een ondernemende houding of ondernemend gedrag te laten zien, scoren hoger. Nog weinig bekend over rol onderwijs in ondernemendheidsvaardigheden

Aanleiding voor het pilot-onderzoek is dat er nog maar weinig empirisch onderzoek beschikbaar is naar het belang van ondernemendheidsvaardigheden, het niveau van mbo-studenten en mogelijke effectieve onderwijsvormen in het mbo. Het ministerie van OCW heeft daarom opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar het belang van ondernemendheidsvaardigheden, het niveau van mbo-studenten en de rol van onderwijs daarin.

Doel voor het pilot-onderzoek was te komen tot aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek kan de langetermijneffecten van ondernemendheid op het succes van mbo-studenten nader onderzoeken, evenals de effectiviteit van onderwijsvormen en docenten die ondernemendheid stimuleren. Hierin wordt onder andere ingegaan op het belang van een hybride leeromgeving en het pedagogisch-didactisch vakmanschap van docenten om 21ste-eeuwse vaardigheden te stimuleren. Centraal in het rapport staat de term ‘ondernemendheidsvaardigheden’. Deze term is een containerbegrip voor diverse vaardigheden, van creativiteit tot communicatie en van proactiviteit tot doorzettingsvermogen. Deze brede kijk op ondernemendheidsvaardigheden vertoont duidelijke gelijkenissen met de zgn. 21ste eeuwse of toekomstgerichte vaardigheden; vaardigheden die naast beroepskennis en -vaardigheden van belang geacht worden om aan de arbeidsmarkt van nu en (over)morgen te kunnen deelnemen.

Download de onderzoekspublicatie