Over kwalificaties en kwaliteit

Werkstukken uit de leergang bve 2009

Auteurs:

Renée van Schoonhoven & Ilona Koning (red.)

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Van Schoonhoven, R., & Koning, I. (2010). Over kwalificaties en kwaliteit. Werkstukken uit de leergang bve 2009. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

De deelnemers aan de Leergang bve van ECBO hebben zich in 2009 gebogen over twee kernvragen: Levert het bve-bestel voldoende en goed gekwalificeerde werknemers op die volwaardig kunnen participeren op de arbeidsmarkt? Beschikken de roc’s, aoc’s en vakscholen daartoe over voldoende kwaliteit en innovatief vermogen? Het opstellen van een werkstuk is onderdeel van de leergang en wordt bij het afsluitende seminar ten overstaan van een panel met deskundigen gepresenteerd en verdedigd. Een deel van de werkstukken is aansluitend bewerkt tot artikel en samengebracht in deze bundel. De artikelen gaan over de kwalificatiestructuur in het mbo, over innovaties in het (groene) onderwijs en over het personeelsbeleid dat daarbij nodig is. Ook vraagstukken van toezicht en de voor- en nadelen van meer marktwerking in de sector passeren de revue, evenals het beleid gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De artikelen geven met elkaar een goed beeld van actuele beleidsvraagstukken in de bve-sector.

Download de onderzoekspublicatie