Over de grens

Begeleiding van zorgleerlingen in het beroepsonderwijs: beleid en praktijk

Auteurs:

Régina Petit, Ria Groenenberg & Guido Kuijvenhoven

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Petit, R., Groenenberg, R., & Kuijvenhoven, G. (2010). Over de grens; Begeleiding van zorgleerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs: beleid en praktijk. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Mbo-instellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met deelnemers met problemen, variërend van fysieke beperkingen, leerachterstanden en gedragsproblemen tot armoede en werkeloosheid, schulden, verslaving en criminaliteit in de directe omgeving. Dit vraagt om kwalitatief goede leerlingenzorg en om een zorgstructuur die hieraan bijdraagt. In dit verkennende onderzoek is in kaart gebracht wat de visie is van mbo-instellingen op leerlingenzorg en welke activiteiten zij op dit gebied ondernemen. Daarnaast is onderzocht hoe het beleid zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk. Uit de resultaten blijkt dat er een aantal lastige dilemma’s is, waarbij de zorgstructuur van invloed is op de mate waarin een dilemma zich voordoet. Een zorgstructuur van integrale zorg is kostbaar. Een structuur van aanvullende zorg kan nadelig zijn voor de kwaliteit. Dit maakt een gedifferentieerde keuze noodzakelijk, waarbij voortdurend een afweging gemaakt moet worden tussen kwaliteit en kosten.

Download de onderzoekspublicatie