Opleiden op de laagste niveaus

De ontwikkelingen in Nederland en enkele EU-landen

Auteurs:

Anneke Westerhuis

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Westerhuis, A. (2013). Opleiden op de laagste onderwijsniveaus; de ontwikkelingen in Nederland en enkele EU-landen. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In Nederland daalt de deelname aan opleidingen op het laagste onderwijsniveau. Een belangrijke reden is dat leerlingen bij voorkeur het hoogste opleidingsniveau kiezen dat binnen hun bereik ligt. ECBO verkende welke gevolgen dit heeft voor de lagere niveaus en of dit vraagstuk ook in andere landen speelt.

Download de onderzoekspublicatie