Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs

In kaart brengen van de mate van hybriditeit

Auteurs:

Ilya Zitter & Aimée Hoeve m.m.v. Erica Aalsma

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Zitter, I., & Hoeve, A., m.m.v. Aalsma, E. (2011). Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Bij Hybride leeromgevingen wordt gestreefd naar het integreren van het beste van twee werelden: de sterke kanten van het schoolse leren en de sterke kanten van leren op de werkplek. Deze tussenpublicatie bouwt voort op Analyse 1.0 en in deze versie staat het ontwikkelmodel voor hybride leeromgevingen centraal. Met dit model kan de mate van hybriditeit in kaart worden gebracht. Het ontwerpmodel is gevalideerd in twee expertsessies. Vervolgens is het toegepast bij zeven hybride omgevingen.

Download de onderzoekspublicatie