Onderzoeks-(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent

Auteurs:

Patricia Brouwer, Jannet Doppenberg, Annoesjka Boersma, Sandra Wagemakers en Eline van Batenburg

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

Korte samenvatting:

Vijf mbo-instellingen willen inzicht in hoe onderzoekend werken van docenten(teams) op hun instelling betekenis krijgt. Ook willen zij zicht krijgen op interventies die bijdragen aan het versterken van onderzoekend werken van docenten en docententeams en/of aan onderwijsverbetering. Mbo-instellingen droegen interventies aan die volgens hen samenhangen met onderzoekend werken. Bij deze interventies verzamelde onderzoekers van Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en ECBO gedurende drie schooljaren gegevens via een kwalitatieve studie en vragenlijst studie. Doel van de samenwerking tussen de professionele onderzoekers en de docentonderzoekers was de doorwerking van het onderzoek naar de beroepspraktijk te versterken.

Praatplaat Onderzoekend werken aan onderwijsverbetering

Een aanbeveling voor mbo-professionals is om met elkaar in gesprek te gaat over onderzoekend werken. Elke mbo-instelling heeft ambassadeurs die onderzoekend werken door docenten helpen versterken, zoals docentonderzoekers. In kader van het onderzoeksproject is met docentonderzoekers een praatplaat ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor docentonderzoekers en andere onderwijsprofessionals  om onderwijsverbetering door onderzoekend werken bespreekbaar te maken. De praatplaat bevat bespreekpunten voor een omgeving voor onderzoekend werken en onderzoeksactiviteiten. Hoe ziet jullie omgeving voor onderzoekend werken er bijvoorbeeld uit? Of welke activiteiten ondernemen jullie om het leren van studenten te begrijpen? Klik hier om de plaatpraat te downloaden.

Resultaten; wat zien onderwijsprofessionals als kenmerkend voor onderzoekend werken? Hoe werken zij onderzoekend op mbo-instellingen? En wat zien zij als bevorderend voor onderzoekend werken?

Onderwijsprofessionals op de mbo-instellingen blijken nieuwsgierig zijn, experimenteren en vernieuwen als kenmerkend te zien voor onderzoekend werken door docenten in het mbo. Hiermee geven zij een aanvulling op onderzoekend werken zoals beschreven in de literatuur.

De resultaten van de vragenlijststudie laten zien dat de docenten tevreden zijn over de onderwijsverbeteringen die zij realiseren, zowel in de eigen lessen als in de opleiding als geheel. Er is echter wel behoorlijke spreiding tussen deelnemers in de mate waarin zij deze verbeteringen toeschrijven aan de interventies.

Docenten zien o.a. een passende organisatiestructuur en facilitering, de urgentie voor aanpassing van het onderwijs vanuit het werkveld en steun van collega’s voor de onderzoekende manier van werken als bevorderend voor onderzoekend werken. Aanvullend komt uit de vragenlijstresultaten naar voren dat vertrouwen in kunnen en kritischreflectief werkgedrag met elkaar samenhangen: self-efficacy hangt samen met individueel werkgedrag en team-efficacy hangt samen met team werkgedrag.

Lees ook de publiekssamenvatting met de belangrijkste resultaten.

Link tussen kwaliteitsverbetering en onderzoekend werken

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs wordt de afgelopen jaren steeds meer gelinkt aan onderzoekend werken door onderwijsprofessionals. Van individuele docenten en docententeams wordt verwacht dat zij hun onderwijspraktijk continu verbeteren. Dit veronderstelt dat docenten(teams) in het mbo kritische vragen stellen over hun onderwijspraktijk, dat zij bronnen gebruiken om hun onderwijs te verbeteren en dat zij nieuwe aanpakken evalueren.

 

Download de onderzoekspublicatie

Lees meer over onderwijsverbetering en kwaliteitsborging in het onderwijs

Kansen voor beter benutten en behouden academische leraren in het po

Persbericht | Experiment rond diversiteit in mbo: een spannende ontmoeting

Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

Vragenlijst – Wat heb jij als docent nodig om je les formatief te evalueren?

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019