Onderzoek naar de beroepen van Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor en Planner Logistiek

Onderzoek voor de actualisering van BCP’s en behoefte aan een nieuw BCP.

Auteurs:

Karel Kans

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Bijman, D., M. Cooijmans, K. Kans, L. Zandbergen (2019). Logistiek supervisor, Logistiek teamleider en Planner logistiek. Onderzoek voor de actualisering van BCP’s en behoefte aan een nieuw BCP. ’s-Hertogenbosch: CINOP.

Korte samenvatting:

Actualisatie BCP’s

De sector transport en logistiek is sterk in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de inhoud van bestaande beroepen verandert, dat beroepen verdwijnen of dat nieuwe beroepen ontstaan. De inhoud van en vereisten aan beroepen staan beschreven in een beroepscompetentieprofiel (BCP). Ten behoeve van een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt dienen BCP’s periodiek geactualiseerd te worden.

CINOP/ECBO heeft in opdracht van het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) onderzoek uitgevoerd naar de beroepsinhoud van twee beroepen in de sector, namelijk de Logistiek supervisor en de Logistiek teamleider. CINOP/ECBO heeft een advies opgeleverd voor de actualisatie van beide BCP’s.

Planner Logistiek

Daarnaast heeft CINOP/ECBO de ontwikkeling verkend rondom logistieke planning. STL ontvangt signalen uit de sector dat zich bij bedrijven nieuwe activiteiten ontwikkelen binnen hun werkprocessen. Deze hebben betrekking op het creëren van business intelligence door het gebruik van data met als doel het optimaliseren van processen in de logistieke keten. CINOP/ECBO heeft een verkenning uitgevoerd waarin een aantal vragen is beantwoord: in hoeverre is deze ontwikkeling herkenbaar bij logistiek dienstverleners; tot welke nieuwe werkzaamheden leidt dit in de bedrijven; waar doen die werkzaamheden zich voor; is er behoefte aan de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel voor deze werkzaamheden. De voornaamste verandering betreft de behoefte van logistiek dienstverleners aan analisten, die de nieuwe datastromen kunnen beheersen en de data kunnen analyseren, en de behoefte aan engineers die meer gebruik kunnen maken van data om het logistieke proces te optimaliseren.

Voor meer informatie over de actualisatie van beroepscompetentieprofielen in het algemeen, het onderzoek in de sector Transport en Logistiek in het bijzonder, kunt u contact opnemen Karel Kans.