Onderzoek naar achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het mbo

Tussentijdse uitkomsten van een meerjarig onderzoeksproject

Auteurs:

José van den Berg, Jo Fond Lam & Maren Thomsen

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Van den Berg, J., Lam, J. F., & Thomsen, M. (2017). Onderzoek naar achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het mbo. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

ECBO voert sinds 2014 een aantal opeenvolgende studies uit die met elkaar tot doel hebben inzicht te geven in de achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In dit rapport doen we verslag van de in 2014 en 2015 uitgevoerde studies en gaan we in op de resultaten daarvan. Er is een vragenlijst ontwikkeld waarmee achtergronden en expertise van onderwijsgevenden in het mbo in kaart kunnen worden gebracht. Deze is als pilot uitgevoerd in drie opleidingsteams, de teamportretten hiervan worden geschetst. Daarnaast is er onderzocht welke informatie over achtergronden en expertisegebieden van onderwijsgevenden uit mbo-systemen van verschillende mbo-instellingen gehaald kan worden. Dit mondt uit in een aantal conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek op dit thema, dat in het kader van ECBO-onderzoeksproject 2016 is voorzien.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op