Onderzoek Effectief Innoveren

Onderzoek naar de effecten van sturingsmateriaal van het Consortium Beroepsonderwijs en van resultaatgericht innoveren

Auteurs:

Joke Huisman, m.m.v. José van den Berg, Sandra van den Dungen, Paul Steehouder, Haske van Vlokhoven & Barbara van Wijk

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Huisman, J., m.m.v., Van den Berg, J., Van den Dungen, S., Steehouder, P., Van Vlokhoven, H., & Van Wijk, B. (2011). Effectief innoveren. Innovatie in het onderwijs verbeteren en versnellen. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Teams van mbo-docenten staan voor de verre van eenvoudige taak om hun onderwijs opnieuw vorm te geven, met als richtsnoer de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Maar hoe geeft je dat vernieuwingsprocedures vorm? ECBO werkte samen met 15 docententeams aan het antwoord op die vraag in het project ‘Effectief Innoveren’. In het HPBO Innovatiearrangement project Effectief Innoveren werd in de periode 2008 tot 2010 een combinatie van extra ondersteuning, reflectie en onderzoek ingezet door trainers van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en onderzoekers van ECBO. Met als doel er achter te komen hoe je het innovatieprocedures op de scholen kunt verbeteren en versnellen.

In het project participeerden divers samengestelde teams uit de sectoren Techniek en Zorg en Welzijn van acht roc’s. Bij de vernieuwing van hun onderwijs maken deze teams gebruik van sturingmaterialen van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Aanbevelingen In je onderzoek focussen op wat je bij studenten teweeg wilt brengen, instellingsonderzoek verrijken met informatie voor teams, steun van het management en sturing op de vijf sleutels voor succesvol innoveren zijn enkele van de aanbevelingen die de ECBO-onderzoekers doen. Daarnaast leverde het tweejarige project aanknopingspunten voor een methodiek van effectief innoveren.

Download de onderzoekspublicatie