Onderwijspedagogische visies van mbo-docenten

Wat dient het belang van studenten?

Auteurs:

Carlos van Kan, Ilya Zitter, Patricia Brouwer & Barbara van Wijk

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Van Kan, C., Zitter, I., Brouwer, P., & Van Wijk, B. (2014). Onderwijspedagogische visies van mbo-docenten: wat dient het belang van studenten? 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Wat vinden docenten in het beroepsonderwijs in onderwijspedagogische zin de moeite van het onderwijzen waard? Deze vraag staat centraal in de publicatie Onderwijspedagogische visies van mbo-docenten. Het gaat daarbij niet zozeer om vragen als wat er precies in het curriculum vastgelegd moet worden, wat er wel en niet in de kwalificatiedossiers moet worden opgenomen en hoe proeven van bekwaamheid vormgegeven moeten worden. Veeleer gaat het om onderwijspedagogische kwesties als ‘waartoe dient mijn onderwijs?’, ‘hoe kijk ik eigenlijk naar mijn studenten?’, ‘wat vind ik in onderwijssituaties ten diepste in het belang van mijn studenten en waarom eigenlijk?’.

Visievorming

De publicatie is primair geschreven voor onderwijsonderzoekers, lerarenopleiders en onderzoekende docenten. De auteurs hopen vurig dat de inzichten uit deze studie een ingang kunnen vinden in curricula voor het opleiden van leraren in het mbo, voeding kunnen geven aan onderwijs pedagogische visievorming binnen mbo-instellingen en/of onderdeel kunnen vormen van professionaliseringsarrangementen voor docenten en docententeams.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op