Onderwijsondersteuners in het mbo

afbakening, lokalisering en toerusting

Auteurs:

Patricia Brouwer, Jo Fond Lam, Maren Thomsen & José van den Berg

Publicatiedatum:


Thema's:

Docenten / opleiders, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Brouwer, P., Lam, J. F., Thomsen, M., & Van den Berg, J. (2016). Onderwijsondersteuners in het mbo: afbakening, lokalisering en toerusting. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

ECBO heeft in opdracht van de MBO Raad onderzoek gedaan naar functionarissen in het mbo die onderwijsondersteunende werkzaamheden verrichten die direct zijn gerelateerd aan onderwijsleerprocedures. Dit leverde een actueel beeld van de werkzaamheden en functies die deze functionarissen bekleden. Aan het onderzoek namen 7 roc’s, 3 aoc’s en 3 vakscholen deel. De rapportage biedt een inventarisatie van typische kenmerken van onderwijsondersteunend personeel in het mbo. Hiervoor zijn bestaande databestanden van DUO benut, zijn gegevens aangeleverd door 13 mbo-instellingen en is een verdiepende bijeenkomst met HR functionarissen gehouden. Gegevens over de functies, werkzaamheden en gevraagd opleidingsniveau van functionarissen die onderwijsondersteunende werkzaamheden uitvoeren in het mbo waren tot nu toe beperkt voorhanden. Inzicht in deze groep functionarissen is relevant gezien de wettelijke formulering van bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunende werkzaamheden. Volgend op de wet Beroepen in het Onderwijs hebben in het Nationaal Onderwijsakkoord het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het onderwijs afgesproken de kwaliteit van het onderwijsondersteunend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op een hoger niveau te brengen door het wettelijk vastleggen van bekwaamheidseisen voor deze beroepsgroep. H

Download de onderzoekspublicatie