Onderwijsinnovaties met moderne ICT

Auteurs:

Andrea Klaeijsen, Miryam de Hoo, Sandra Wagemakers, Karien Coppens & Benedicte Bombala

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Klaeijsen, A., De Hoo, M., Wagemakers, S., Coppens, K., & Bombala, B. (2019). Onderwijsinnovaties met moderne ICT in het mbo. ’s-Hertogenbosch: ECBO

Korte samenvatting:

Moderne ICT kan op verschillende wijze worden ingezet ten behoeve van het onderwijsproces. Door middel van moderne ICT kan men bijvoorbeeld inzicht krijgen in het leerproces van studenten. ECBO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een landelijk onderzoek verricht met als doel zicht te krijgen op de stand van zaken op het gebied van onderwijsinnovatie met moderne ICT in het mbo. Uit dit rapport blijkt dat alle van de bevraagde moderne ICT-toepassingen terug te vinden zijn in de mbo-praktijk, zij het in verschillende mate.

Naast een beeld van welke ICT toepassingen in welke mate worden gebruikt binnen de instellingen, brengt dit onderzoek in kaart wat de opbrengsten en motieven zijn, welke knelpunten worden ervaren en welke faciliteiten of stimulansen het ministerie van OCW kan bieden om bij te dragen aan onderwijsinnovatie in het mbo.

Om motieven en ambities breed te kunnen realiseren is het belangrijk om oog te hebben voor verschillen tussen ICT-toepassingen, docenten voldoende te ondersteunen dan wel te professionaliseren en te zorgen voor kennisdeling, stimulering in de vorm van facilitering en experimenteerruimte en ondersteuning van/door visievorming en duidelijk beleid rondom onderwijsinnovatie met ICT.

Download de onderzoekspublicatie

Neem contact op voor meer informatie