OECD review: Skills beyond School

OECD Reviews of Vocational Education and Training

Auteurs:

OECD

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Fazekas, M., & Litjens, I. (2014). OECD review: Skills beyond School. Review of the Netherlands. OECD Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264221840-en

Korte samenvatting:

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft de afgelopen jaren onder de noemer Skills beyond School aan een internationaal vergelijkende studie gewerkt. In opdracht van het ministerie van OCW heeft de OECD een review opgesteld voor Nederland. Ecbo heeft de OECD begeleid bij het veldwerk in Nederland en een achtergrondstudie verzorgd.

Skills beyond School is de opvolger van een eerdere OECD-studie, Learning for Jobs. Binnen het project Skills Beyond School wordt gekeken naar zogeheten postsecundaire beroepsopleidingen. Beroepsbeoefenaars leren hier specifieke vaardigheden die nodig zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt. Naast Nederland zijn onder andere in Oostenrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Korea en de Verenigde Staten vergelijkbare reviews uitgevoerd. Op basis van twintig landenstudies is gelijktijdig met de Nederlandse review ook het syntheserapport verschenen.

Nederlandse review

De Nederlandse review heeft een iets andere insteek dan de andere landenstudies. Er wordt zowel gekeken naar het mbo als naar het ‘postsecondary’ beroepsonderwijs in Nederland (de mogelijkheden voor leven lang leren, bijvoorbeeld via de associate degree). De review beschrijft op basis van een grondige analyse de sterktes van en de uitdagingen voor het Nederlandse systeem van beroepsonderwijs en een leven lang leren.

Meer informatie

U kunt de Nederlandse review hieronder downloaden. Het syntheserapport en de deelstudies van andere deelnemende landen vindt u op de site van de OECD. Het achtergrondrapport dat Marc van der Meer (Tilburg University) en Hester Smulders (ecbo) schreven als voorbereiding voor het OECD-bezoek vindt u eveneens hieronder. Heb je vragen of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Hester Smulders.

Download de onderzoekspublicatie