NT1leren.nl

Evaluatie van een digitale methodiek om laaggeletterdheid tegen te gaan een maatschappelijke participatie te vergroten

Auteurs:

Annemarie Groot

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Groot, A. (2018). NT1leren.nl. Evaluatie van een digitale methodiek om laaggeletterdheid tegen te gaan en maatschappelijke participatie te vergroten. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

De Rijksoverheid investeert in de aanpak van laaggeletterdheid door het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal dat onder regie van drie ministeries (VWS, SZW en OCW)
wordt uitgevoerd. De pilot NT1leren.nl is een van de experimenten binnen dit actieprogramma en is uitgevoerd door Stichting CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. De experimenten uit het actieprogramma zijn bedoeld om innovatieve projecten te ondersteunen die vernieuwend zijn ten opzichte van reguliere activiteiten. Het doel is om ervaringen op te doen met wat werkt in de aanpak van laaggeletterdheid en wat niet. Met het project NT1leren.nl willen Stichting CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl een bijdrage leveren aan vernieuwing van de volwasseneneducatie en het bevorderen van een positieve leercultuur onder laagopgeleiden. Dit doen zij door het ontwikkelen van een aantrekkelijke en motiverende methodiek, die bijdraagt aan de maatschappelijke participatie van NT1-leerders. In dit rapport geven we een beschrijving van de opgedane kennis en inzichten met het experiment NT1leren.nl, waarin een digitale methodiek is uitgeprobeerd om
laaggeletterdheid tegen te gaan en maatschappelijke participatie te vergroten.

Download de onderzoekspublicatie