Nabij op afstand: ouders en het mbo

Ouderbetrokkenheid en participatie in het mbo

Auteurs:

Wil van Esch, Régina Petit & Frederik Smit

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van Esch, W., Petit, R., & Smit, F. (2011). Nabij op afstand: ouders en het mbo. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Over ouders van mbo-deelnemers en hun betrokkenheid bij de school is nog maar weinig bekend. Nabij op afstand verkent de literatuur over dit thema en de initiatieven die mbo-instellingen nemen om ouders te betrekken bij het onderwijs. Ouderbetrokkenheid op het mbo is geen gemeengoed. Vaak is er alleen contact op formele momenten zoals bij de diploma-uitreiking of als er problemen zijn. Toch zijn er ook instellingen die hier wel sterk in investeren. Zij zien het contact met ouders als een noodzakelijke voorwaarde voor het schoolsucces van deelnemers.

Loopbaanoriëntatie

De rol van ouders van mbo’ers is duidelijk anders dan in het primair en voortgezet onderwijs. Jongeren zijn (bijna) volwassen en zien hun ouders vaak liever niet op school of zich bemoeien met huiswerk. Tegelijkertijd blijven ouders wel degelijk een belangrijke rol spelen, maar meer op afstand. Zij zijn bijvoorbeeld belangrijke gesprekspartners als het gaat om het belang van de opleiding voor het toekomstperspectief en loopbaanoriëntatie. Suggesties Onderwijsinstellingen kunnen met deze literatuurverkenning en goede voorbeelden ideeën opdoen om ouderbetrokkenheid binnen de eigen instelling vorm te geven. De onderzoekers geven tot slot een aantal suggesties uit de praktijk.

Download de onderzoekspublicatie