Naar ‘nieuwe’ examineringsvormen in het mbo?

Studie over examinering in het mbo

Auteurs:

Wim Nijhof

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Nijhof, W. (2009). Naar 'nieuwe' examineringsvormen in het mbo? Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum.

Korte samenvatting:

In deze studie wordt een aantal vragen over examinering in het mbo beantwoord aan de hand van literatuur en argumentatieve logica. 1) Wat veroorzaakt de verandering van examen- en beoordelingsvormen in het mbo? 2) Welke examen- en beoordelingsvormen doen zich voor en welke problemen brengen deze met zich mee? 3) Welke consequenties heeft deze verandering voor beoordeling van beoordelings- en examenvormen? Kenmerk van veel ?nieuwe? vormen van beoordelen (zoals assessment en portfolio) en examineren (beslissen over diplomering) is dat ze als zodanig niet nieuw zijn. Ze komen veel voor in bedrijfsopleidingen voor werknemers en in human resource management strategieën in het bedrijfsleven. De vraag naar motieven en achtergronden van de nieuwe beoordelings- en examenvormen worden behandeld in een viertal hoofdstukken.

Download de onderzoekspublicatie