Naar een verbindende leerarchitectuur

Strategische verkenning van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Auteurs:

Marc van der Meer & Régina Petit

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

iemand klaagt of wordt boos

Korte samenvatting:

In het beroepsonderwijs vindt een deel van het onderwijs plaats in de werkomgeving. Tussen scholen en bedrijven bestaan daarom allerlei soorten van samenwerking, die ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheden vormgeven. Professionals in het onderwijs, het bedrijfsleven en bij de overheid buigen zich over het verbeteren van deze samenwerking. ECBO bracht een aantal van hen bijeen om kennis, ideeën en goede voorbeelden uit te wisselen. Vier thema’s stonden centraal: risicojongeren en schooluitval; etniciteit en participatie; kennis en innovatie; spelenderwijs leren met ict. De auteurs brengen deze thema’s samen onder de noemer van een verbindende leerarchitectuur, waarbij onderwijsinstellingen en bedrijven van elkaar leren en het leerprocedures meer gezamenlijk vormgeven. De resultaten van de bijeenkomsten, aangevuld met nieuwe theoretische inzichten en actuele cases, zijn opgetekend in deze verkenning zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.

Naar een verbindende leerarchitectuur bevat verschillende linkjes naar leuke of verdiepende voorbeelden. Een aantal daarvan geven we hieronder weer: Diversiteit in het personeelsbestand Uit dit SER-advies (2009) blijkt dat een heldere visie en duidelijke doelstellingen van de organisatie van cruciaal belang zijn voor het voeren van een succesvol diversiteitsbeleid. Ook een tolerante organisatiecultuur bevordert een ‘inclusieve’ organisatie. Daarnaast zijn verankering en evaluatie van beleid onmisbaar om duurzaam tot resultaten te komen.

Amerikaanse studenten tonen zich in een hilarisch en tegelijkertijd zorgelijk sterk verveeld in een traditionele klasomgeving. Met behulp van ict brengen zij de buitenwereld in de klas, een ontwikkeling die de betrokken docenten maar nauwelijks begrijpen. Ict in het onderwijs is een serious game die verschillende prijzen heeft gewonnen. De game gaat over projectmanagement met als doel inzicht te geven in werkproceduressen. Deelnemers moeten tijd en middelen evenwichtig inzetten voor een project. Men krijgt realistische opdrachten over te nemen beslissingen. Na doorrekening van de keuzes gaat onverwacht de telefoon