Monitor vakmanschap- en technologieroute

Nulmeting en reconstructie beleidstheorie

Auteurs:

Arjan Heyma, Cissy Pater & Edith van Eck, Hester Smulders, Jan Neuvel & Rob Schipperheyn

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Heyma, A., Pater, C., Van Eck, E., Smulders, H., Neuvel, J., & Schipperheyn, R. (2015). Monitor vakmanschap- en technologieroute. Nulmeting. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.

Korte samenvatting:

ECBO heeft samen met SEO Economisch Onderzoek en het Kohnstamm Instituut van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen om de experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (vakmanschap- en technologieroute) te monitoren gedurende de gehele looptijd van het experiment (2014-2022). Experimenten met de vakmanschaproute en de technologieroute zijn bedoeld om geïntegreerde leerroutes van vmbo naar mbo te realiseren. Om te achterhalen of en hoe ze bijdragen aan het aantrekkelijker en doelmatiger maken van het beroepsonderwijs, wordt een monitor gestart die bestaat uit drie delen:

  • een evaluatie van de opbrengsten (behaalde doelen van de vakmanschaproute en technologieroute);
  • een proceduresevaluatie die kijkt naar de manier waarop de routes zijn ingericht (zowel proceduresmatig als inhoudelijk);
  • een verklarende evaluatie die een verbinding legt tussen de resultaten uit de proceduresevaluatie en de resultaten uit de effectevaluatie.

Deze publicatie vormt de nulmeting voor bovenstaande monitors.

Download de onderzoekspublicatie