Monitor TechnoTalent

Een voorbeeld van praktijkgestuurd monitoren

Auteurs:

Ria Groenenberg & Jose Hermanussen

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Groenenberg, R., & Hermanussen, J., m.m.v. Telle, H., Van Hooff, B., Kleuskens, R., Van den Berg, J., Brakels, J., & Hommen, E. (2008). Monitor TechnoTalent: Een voorbeeld van praktijkgestuurd monitoren. 's-Hertogenbosch: Centrum voor Innovatie van Beroepsopleidingen i.s.m. Technotalent Groep.

Korte samenvatting:

Innovatie van het beroepsonderwijs is gebaat met een ketenaanpak, waarin scholen voor v(m)bo, mbo en hbo in samenwerking met het regionale bedrijfsleven samen werken aan eigentijds en attractief beroepsonderwijs. De TechnoTalent Groep, een samenwerkingsverband van scholen en bedrijven in de regio Haaglanden, brengt sinds 2004 deze ambitie in praktijk. Inzet is om samen tot een verrijkte doorlopende leerweg en leeromgeving te komen via het opleidingsconcept TechnoTalent. In deze uitgave wordt ingegaan op de TechnoTalent-aanpak in de lijn havo en vwo- hoger onderwijs. In de Monitor TechnoTalent hebben leerlingen, docenten en schoolleidingen van betrokken scholen zich uitgesproken over de inzet van de drie pijlers of instrumenten van het concept TechnoTalent om jongeren te stimuleren bewust te kiezen voor een bèta-techniek- of technologische vervolgopleiding. Onderzocht is hoe deze doelgroepen het belang van aansprekende leermiddelen, studentmentoring en bedrijven­activiteiten waarderen, hoe de school de vereiste voorwaarden creëert voor een bewuste keuze en hoe de scholen de ondersteuning daarbij vanuit de TechnoTalent Groep waarderen.

Download de onderzoekspublicatie