Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 Deel 2: Medewerkers

Deel 2: Medewerkers

Auteurs:

Alieke Hofland, Anna Geertsma & Karel Kans, m.m.v. Denise Bijman, Joris Cuppen, Ilona Koning & Sandra Wagemakers

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hofland, A., Geertsma, A., & Kans, K., m.m.v. Bijman, D., Cuppen, J., Koning, I., & Wagemakers, S. (2018). Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018. Deel 2: Medewerkers. 's-Hertogenbosch: ECBO i.s.m. MBO Raad.

Korte samenvatting:

De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de sector middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij studenten en medewerkers. Het onderzoek wordt sinds 2001/2002 uitgevoerd door ECBO, in nauwe samenwerking met de MBO Raad, in het bijzonder het Platform Veiligheid in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2001/2002 is de eerste meting – de nulmeting – uitgevoerd met vervolgmetingen om de twee à drie jaar: 2004, 2006 en 2008, 2011 en 2014/2015 en 2017/2018. De monitor bestaat uit drie delen:

Download de onderzoekspublicatie