Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018

Deel 1: Studenten

Auteurs:

Rozemarijn van Toly, Denise Bijman & Karel Kans, m.m.v. Sandra Wagemakers, Anna Geertsma, Alieke Hofland, Karien Coppens, Joris Cuppen & Ilona Koning

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van Toly, R., Bijman, D., & Kans, K., m.m.v. Wagemakers, S., Geertsma, A., Hofland, A., Coppens, K., Cuppen, J., & Koning, I. (2018). Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018. Deel 1: Studenten. 's-Hertogenbosch: ECBO i.s.m. MBO Raad.

Korte samenvatting:

De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de sector middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij studenten en medewerkers. Het onderzoek wordt sinds 2001/2002 uitgevoerd door ECBO, in nauwe samenwerking met de MBO Raad, in het bijzonder het Platform Veiligheid in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2001/2002 is de eerste meting – de nulmeting – uitgevoerd met vervolgmetingen om de twee à drie jaar: 2004, 2006 en 2008, 2011 en 2014/2015 en 2017/2018. De monitor bestaat uit drie delen:

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op