Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2008

Deel 1: Deelnemers

Auteurs:

Jan Neuvel

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Neuvel, J. (2009). Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2008. Deel 1: Deelnemers. 's-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Sociale veiligheid is een groot goed. Oók voor onderwijs­instellingen. Deelnemers en medewerkers moeten zich veilig en geborgen voelen op scholen. Uit de tweejaarlijkse Monitor Sociale Veiligheid blijkt dat het middelbaar beroepsonderwijs goed scoort qua veiligheid. De Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector wordt sinds 2002 iedere twee jaar uitgevoerd in opdracht van het Platform Veiligheid van de MBO Raad. De meeste mbo-instellingen zijn lid van dit platform.

ECBO-onderzoeker Jan Neuvel is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de monitor. Vergelijkingsmateriaal De monitor functioneert als vergelijkingsmateriaal tussen de mbo-instellingen onderling en de instelling kan aan de hand van de vorige uitslagen ook de eigen vorderingen op het gebied van veiligheidsbeleid in de gaten houden. Sociaal veiligheidsbeleid is volgens het Platform Veiligheid gestoeld op vier pijlers: het sociale klimaat, het onderwijs, de registratie en afhandeling van incidenten en (fysieke) maatregelen. Voortdurende aandacht De Monitor Sociale Veiligheid bestaat uit drie delen: deelnemers, personeel en beleidsmakers.

Van iedere groep wordt aan de hand van een aantal indicatoren de objectieve (ongewenst gedrag) en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel) vastgesteld. Na de nulmeting (het eerste onderzoek in 2002) blijkt het steeds beter te gaan met de veiligheid in de mbo-sector. Veel ruimte voor verbetering is er niet meer, maar sociale veiligheid verdient voortdurende aandacht van iedereen in het onderwijs. Spijbelgedrag De meest recente Monitor Sociale Veiligheid (2008) is hieronder te downloaden. Deze en de oudere monitoren zijn ook te vinden op de site van de MBO Raad. Ieder rapport vergelijkt de uitkomsten uit dat jaar met de vorige monitor. Naast de standaard indicatoren besteden de monitoren telkens extra aandacht aan een speciaal onderwerp. In de monitor van 2008 stond bijvoorbeeld het spijbelgedrag van de deelnemers centraal.

Download de onderzoekspublicatie