Monitor Sociale Veiligheid 2017-2018

Stand van zaken over sociale veiligheid in het mbo

Auteurs:

Karel Kans, Rozemarijn van Toly & Ilona Koning

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Kans, K., Van Toly, R. & Koning I. (2018). Monitor Sociale Veiligheid 2017-2018. Stand van zaken over sociale veiligheid in het mbo. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

De Monitor Sociale Veiligheid is een representatief landelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de sector middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bij studenten en medewerkers. Het onderzoek wordt sinds 2001/2002 uitgevoerd door ECBO, in nauwe samenwerking met de MBO Raad, in het bijzonder het Platform Veiligheid in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2001/2002 is de eerste meting – de nulmeting – uitgevoerd met vervolgmetingen om de twee à drie jaar: 2004, 2006 en 2008, 2011 en 2014/2015 en 2017/2018.

De monitor bestaat uit drie delen:

  1. Studenten
  2. Medewerkers
  3. Beleid

In deze publicatie op deze pagina vindt u een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Download de onderzoekspublicatie