Monitor Sociale Veiligheid 2011

Auteurs:

Sandra van den Dungen & Jan Neuvel

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Neuvel, J., & Van den Dungen, S. (2012). Monitor Sociale veiligheid in de mbo-sector 2011. Deel 1: Studenten. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Sociale veiligheid is een groot goed. Oók voor onderwijsinstellingen. Studenten en medewerkers moeten zich veilig en geborgen voelen op scholen. Uit de Monitor Sociale Veiligheid 2011 – waarvan in januari 2013 het derde deel verscheen – blijkt dat het middelbaar beroepsonderwijs goed scoort qua veiligheid. Maar blijvende aandacht is nodig. Mbo-instellingen geven sinds het begin van deze eeuw structureel vorm aan goed veiligheidsbeleid. Dat gebeurt vanuit de vier pijlers van sociale veiligheid, zoals het Platform Veiligheid van de MBO Raad die heeft geformuleerd: het sociale klimaat, het onderwijs, de registratie en afhandeling van incidenten en (fysieke) maatregelen. Met de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector worden deze inspanningen gemeten, iedere twee jaar. ECBO voert deze monitor uit, in nauwe samenwerking met het Platform Veiligheid.


De vijfde editie van de Monitor Sociale Veiligheid is op 5 april 2012 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse conferentie van het Platform Veiligheid mbo. ECBO-onderzoeker Jan Neuvel presenteerde daar ook.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op