Monitor MBO-Ambitie Programma: Achtergrond, aanpak en instrumenten

Scholen kunnen zelf de relevante kennis over de voortgang in de scholen benoemen

Auteurs:

Arjan van der Meijden & Paul Steehouder

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van der Meijden, A., & Steehouder, P. (2010). Monitor MBO-Ambitie Programma: Achtergrond, aanpak en instrumenten. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Het Platform Bèta Techniek heeft in 2007 en 2008 met 28 mbo-instellingen afspraken gemaakt over deelname aan het MBO-Ambitie Programma. Doel van het programma is instellingen, kenniscentra en bedrijven te stimuleren het bètatechnisch mbo-onderwijs zo aantrekkelijk te maken dat meer jongeren kiezen voor bètatechnische opleidingen (ambitieprogramma.nl). In vergelijking tot 2003 zouden er in 2010 15% meer deelnemers in de techniek moet zijn. Om deel te mogen nemen aan het Ambitieprogramma moeten scholen gebruik maken van ?monitor en audit?. Uitgangspunt hierbij is dat scholen hun leer- en reflectievermogen versterken door eigen kritische reflectie: scholen voeren een structurele zelfevaluatie uit en maken met ondersteuning van een ?critical friend? zelf een monitorverslag. Daarin expliciteren en waarderen de scholen de gehanteerde aanpak en resultaten. De auditcommissie oordeelt op basis van het monitorverslag over de behaalde (kwantitatieve en kwalitatieve) resultaten in een auditrapportage en stelt adviezen op over het vervolg richting scholen en richting het Platform Bèta Techniek. Daarnaast stelt de auditcommissie een generiek auditrapport op. Daarin adviseert de commissie over de voortgang van het MBO-Ambitie Programma. De monitor is zo opgezet dat scholen zelf de relevante kennis over de voortgang in de scholen benoemen. Zij stellen hierover zelf een verslag op. De informatie in de monitorverslagen is locatiespecifiek. Daarnaast bevatten alle verslagen tezamen generieke informatie over de voortgang in het realiseren van het Ambitieprogramma; het zegt iets over de groep ambitiescholen als geheel.