Monitor HBO-Sprint 2008

De stand van zaken in hogescholen op het gebied van bèta en techniek.

Auteurs:

Hester Smulders, Wil van Esch, Paul Steehouder & Tonny Huisman

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Smulders, H., Van Esch, W., Steehouder, P., & Huisman, T. (2010). Monitor HBO-Sprint 2008. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Te weinig studenten kiezen voor een bètatechnische opleiding. Hierdoor dreigt een tekort aan hoogopgeleid bètatechnisch personeel op de arbeidsmarkt. En komt de ontwikkeling van de kennismaatschappij in gevaar. Het Sprintprogramma moet deze trend keren: de instroom én succesvolle uitstroom van bètatechnische studenten moet omhoog. Met aantrekkelijk onderwijs, en aantrekkelijk loopbaanperspectieven. Sprintkompas Deelnemende hbo’s verantwoorden zich jaarlijks met behulp van het Sprintkompas. In dit instrument komen zaken als onderwijsvernieuwing, studiebegeleiding en instellingsbeleid aan de orde. Gekoppeld aan een enquête brengen scholen met het Sprintkompas de stand van zaken over bètatechniek in beeld. Critical friend  De onderzoekers van ECBO ondersteunen de hogescholen bij het opstellen van de monitorrapportages. Zij spelen daarbij de rol van critical friend. Deze monitor is een overkoepelende analyse van de stand van zaken bètatechniek in alle deelnemende hogescholen. Ook bevat het rapport aanbevelingen om het Sprintkompast te verbeteren.

Download de onderzoekspublicatie