Monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland

Auteurs:

Aimée Hoeve, Hester Smulders & Karin Truijen

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Hoeve, A., Smulders, H., & Truijen, K. (2010). Monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland. 's-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

ROC Midden Nederland geeft sinds 2007 vorm aan een schoolbrede ambitie: onderwijs waarover studenten, medewerkers en bedrijfsleven zo tevreden als mogelijk zijn. ECBO heeft van 2007 tot en met 2010 dit transformatieproces gemonitord, hetgeen een aantal publicaties heeft opgeleverd die hieronder zijn verzameld.
In 2007 is ROC Midden Nederland gestart met een modernisering van de eigen instelling. Het richtinggevend innovatieconcept in deze transformatie is het ‘Great Place to Learn’-concept. Dit innovatieconcept is uitgewerkt in:
• Een nieuwe kijk op leren: onderwijsvernieuwing (balans tussen kennis, vaardigheden en houding, duaal opleiden);
• Een nieuwe kijk op organiseren: organisatievernieuwing (netwerkorganisatie);
• Een nieuwe kijk op de positie van ROC Midden Nederland in haar omgeving (co-education, branchelocaties, branchegeoriënteerde locaties

Monitoronderzoek

ROC Midden Nederland uitte bij aanvang van dit traject de wens om informatie over de voortgang in het transformatieproces te verkrijgen, om indien nodig tijdig (bij) te kunnen sturen. Het roc en ECBO zijn daartoe een meerjarige samenwerking aangegaan, lopend van 2007 tot en met 2010. De samenwerking heeft niet alleen vorm gekregen in de aansturing, maar ook in de uitvoering van een monitor-onderzoek naar de gedrags- en cultuurverandering bij ROC Midden Nederland.

Het Horizononderzoek bij ROC Midden Nederland vertoont grote overeenkomsten met een ander onderzoek van ECBO, bij ROC de Leijgraaf. In beide gevallen gaat het over grote meerjarige onderzoeken naar ingrijpende transformatieprocessen die niet alleen de vormgeving en inrichting van het onderwijs raakten, maar ook de organisatie- en managementprocessen. Zie de https://www.ECBO.nl/3_1848_Horizononderzoek-2013-ROC-de-Leijgraaf.aspx” publicaties horende bij het onderzoek bij ROC de Leijgraaf.

Download de onderzoekspublicatie