Monitor Ad-ronde 4B

Samenwerking mbo-hbo bij het opzetten van Associate degrees; een beproefd recept voor succes?

Auteurs:

José Mulder, Anneke Westerhuis & Mark Imandt

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Mulder, J., Westerhuis, A., & Imandt, M. (2016). Monitor Ad-ronde 4B; samenwerking mbo-hbo bij het opzetten van Associate degrees; een beproefd recept voor succes. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. SEO Economisch Onderzoek.

Korte samenvatting:

In 2011 is een experiment gestart met het verzorgen van Associate degree-programma’s (Ad-programma’s) door hogescholen in samenwerking met een mbo-instelling. In de pilotreeks met Ad-programma’s was dit pilotronde 4B. Het kernthema van deze ronde is samen te vatten in de veronderstelling dat samenwerking zal bijdragen aan het efficiënter maken van doorlopende leerlijnen tussen het mbo en het hbo en de instroom vanuit het mbo zal vergroten. Om de daadwerkelijke opbrengsten van de samenwerking in beeld te krijgen is een monitor opgezet waarin de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van de ontwikkeling en uitvoering van Ad-programma’s ‘4B’ in kaart is gebracht.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de monitor aan de hand van deze onderzoeksvragen: resulteert een fijnmaziger geografische spreiding in een toename van de deelname van werkenden aan Ad-programma’s – stromen door samenwerking met een mbo-instelling van deze instelling meer leerlingen dan in het verleden door naar de hogeschool/een Ad/Bachelor programma – draagt aanpassing van de organisatorische en pedagogisch-didactische omgeving bij aan het studiesucces van studenten die uit een mbo-instelling doorstromen naar het hbo (in casu een Ad-programma).

Download de onderzoekspublicatie