Met plezier en professionaliteit samenwerken in onderwijsteams

Opbrengsten van het programma Versnelling professionele dialoog in het mbo

Auteurs:

Andrea Klaeijsen, Rozemarijn van Toly en Marloes van Bussel

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Klaeijsen, A., Bussel, M. van & Toly, R. van (2018). Met plezier en professionaliteit samenwerken in onderwijsteams: Opbrengsten van het programma Versnelling professionele dialoog in het mbo. Den Haag: Stichting Onderwijsarbeidsmarktsfonds MBO.

Korte samenvatting:

Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) heeft ECBO gevraagd onderzoek te doen naar de impulsen die het Versnellingsprogramma teweeg heeft gebracht. Het Versnellingsprogramma bestond uit een subsidie die onderwijsteams in het mbo tussen 2015 en 2017 konden aanvragen, om de samenwerking en de professionele dialoog in het team te versterken. Ruim 130 teams kregen subsidie toegekend. In het onderzoek staan de verhalen van 30 teams centraal. Deze verhalen geven een beeld van het ontwikkelproces binnen de teams, de veranderingen die de ontwikkelingen teweeg brachten, en tips en adviezen voor vervolgstappen om verdere ontwikkelingen te stimuleren.

Op basis van de ervaringen van verschillende teams zijn tien succesfactoren omschreven om zelf de professionele dialoog en samenwerking te bevorderen. Wil je met jouw team ook aan de slag met een gezamenlijk ontwikkeltraject?

Download de onderzoekspublicatie

Neem contact op voor meer informatie

Rozemarijn van Toly | ECBO

Rozemarijn van Toly MSc