Meetinstrumenten basisvaardigheden 2019

Een overzicht met beschikbare instrumenten

Auteurs:

Annemarie Groot & Evie Jansens

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Groot, A., m.m.v. Jansens, E. (2019). Meetinstrumenten basisvaardigheden 2019: Een overzicht met beschikbare instrumenten. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Ondanks een breed aanbod aan cursussen participeert slechts een klein deel van de groep laaggeletterden in een cursus. Dit onderzoek heeft tot doel om meer zicht te krijgen op de problemen die laaggeletterden ervaren en hun behoeften aan ondersteuning en drijfveren om een taalcursus te volgen.

Er zijn verschillende manieren om te meten of een cursus voor een deelnemer succesvol is geweest, zoals een verhoging van het taalniveau of een verbetering op het gebied van sociale inclusie. In de volwasseneneducatie worden verschillende instrumenten gebruikt om een verbetering in vaardigheden te meten. De laatste inventarisatie bevat instrumenten die in 2015 nog beschikbaar waren. De afgelopen jaren zijn echter nieuwe instrumenten ontwikkeld en andere instrumenten verouderd geraakt. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Welke instrumenten zijn er om na te gaan of een bepaald (taal)aanbod voor de deelnemers tot succes heeft geleid?

Deze rapportage is onderdeel van het tweejarige onderzoek De Laaggeletterden Centraal en is uitgevoerd door het Welten Instituut – Open Universiteit Nederland en ECBO. Het onderzoek heeft als doel inzicht te verwerven in de problemen die laaggeletterden ervaren en welke behoeften in ondersteuning zij hebben. Dit onderzoek bestaat uit vijf deelstudies. Deze rapportage doet verslag van deelstudie drie: meetinstrumenten en is uitgevoerd als onderdeel van het actieplan Tel mee met taal 2016-2019, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Welzijn en Sport.

Andere deelstudies en eindrapportage: 

Download de onderzoekspublicatie

Meer lezen over dit thema?