Medewerkerstevredenheid in het mbo

Literatuurscan

Auteurs:

Piety Runhaar & Louise van de Venne

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Runhaar, P., & Van de Venne, L. (2014). Literatuurscan medewerkerstevredenheid in het mbo. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De werktevredenheid van leraren in het mbo is al langere tijd een punt van zorg. Mbo-leraren zijn ontevredener over de organisatie waar zij werken dan leraren uit andere sectoren. In opdracht van ECBO voerde de leerstoelgroep Educatie- en Competentiestudies van de Wageningen Universiteit een literatuurscan uit. Centrale vraagstelling van de literatuurscan: ‘Hoe kan de werktevredenheid van leraren in het mbo verklaard worden?’. Mbo-docenten zijn met name ontevreden over aspecten als de mate van sturing, de ervaren bureaucratie, de relatie met de leidinggevende, de geringe loopbaanmogelijkheden. Ook is men meer ontevreden dan tevreden over de werkdruk, zowel qua hoeveelheid als qua mentale belasting.

Maatregelen

Uit onderzoek blijkt echter dat het maar zelden voorkomt dat instellingen geen maatregelen nemen ter verbetering van de tevredenheid onder medewerkers. Mbo-instellingen nemen maatregelen op het vlak van arbeidsinhouden, -omstandigheden, -voorwaarden en -verhoudingen. Handvatten ECBO wil graag meer weten over de redenen waarom de werktevredenheid van mbo-leraren te wensen overlaat, ondanks de genomen maatregelen. Een dergelijke analyse kan instellingen mogelijk handvatten bieden hoe zij de tevredenheid van hun leraren kunnen versterken en daarmee de kwaliteit van het mbo. Daarnaast biedt het onderzoek richting tot diepgaander praktijkgericht onderzoek waarmee de handvatten ter versterking van tevredenheid onder leraren nog verder geconcretiseerd kan worden.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op