Mbo-studenten die uitvallen op het hbo: wie zijn ze en waar vallen zij uit?

Analyse van studentenstromen over periode 2005-2015

Auteurs:

José Mulder & Joris Cuppen m.m.v. Pieter Aalders

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Mulder, J., & Cuppen, J., m.m.v. Aalders, P. (2016). Mbo-studenten die uitvallen op het hbo: wie zijn ze en waar vallen zij uit? Analyse van studentenstromen over periode 2005-2015. ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs i.s.m. Tier en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Korte samenvatting:

Er wordt veel gediscussieerd over het hoe en waarom van de hoge uitvalpercentages onder mbo-studenten op het hbo. Hoewel men het er over eens is dat de uitval van mbo’ers op het hbo (te) hoog is, is er nog veel onbekend over wie nu precies de mbo 4-studenten zijn die het hbo instromen, wie van hen uitvallen en bij welke hogescholen en studies dat gebeurt. Dit rapport beschrijft de analyse van de carrières van studenten die in de periode 2005 t/m 2015 zijn ingestroomd in het hbo. Het geeft daarmee een feitelijk overzicht van de studenten die een hbo-bachelor volgen, waar ze die volgen en welke keuzes zij maken gedurende het eerste jaar op het hbo. Blijven ze bijvoorbeeld dezelfde studie volgen, switchen ze van studie en/of instelling of stoppen ze in het geheel met het volgen van onderwijs. Hoofdconclusies Dit rapport biedt uitvoerige informatie over mbo-4 studenten op het hbo. Zowel qua instroom als qua uitval, switch en doorstuderen.

Uit deze informatie zijn de volgende negen hoofdconclusies afgeleid. Dé mbo-student op het hbo bestaat niet. Focus op uitval van dé mbo student is te beperkte kijk op problematiek. Gemiddeld genomen heeft één op de drie studenten die een voltijds bachelor instroomt een mbo-4 diploma op zak. Deze verhouding komt terug binnen meeste hogescholen, sectoren en opleidingen. Mbo-4 studenten hebben voorkeur voor bepaalde, brede, hogescholen: 10 hogescholen trokken over de periode 2005-2015 samen 75% van de mbo 4-studenten. Het aandeel mbo 4-studenten dat na jaar één dezelfde studie blijft volgen is in de periode 2005-2015 afgenomen van zo’n 70% naar minder dan 60%. Het aandeel (tijdelijke) uitvallers én switchers is gestegen van 15% naar meer dan 20%. Het aandeel havisten dat uitvalt of switcht is over de periode 2005-2015 redelijk stabiel gebleven. Gemiddeld blijft zo?n 60% van de havisten dezelfde studie volgen, 10% valt uit, 30% switcht. Het percentage mbo-4 studenten dat uitvalt of switcht verschilt aanzienlijk tussen hogescholen en in hbo-sectoren.

Opvallend: waar mbo 4-studenten vaak uitvallen of switchen, doen havisten dat ook. Overstap van mbo-domein naar hbo-sector: wie economie op mbo of hbo doet, heeft grote kans om uit te vallen dan wel te switchen. Persoonskenmerken van de studenten spelen eveneens een rol, net als kenmerken van de mbo-opleiding. Nader onderzoek is vereist om duidelijk te krijgen hoe de doorstroom mbo-hbo verbeterd kan worden.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op