Max van der Kamp remembered

Contributions to arts education, lifelong learning and international development.

Auteurs:

Jacques Zeelen, Corinne van Beilen & Meindert Slagter

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Zeelen, J., Van Beilen, C., & Slagter, M. (2008). Max van der Kamp remembered. Contributions to arts education, lifelong learning and international development co-operation. Amsterdam: Max Goote Kenniscentrum.

Korte samenvatting:

De publicatie ‘Max van der Kamp remembered’ is niet zozeer een ‘gewone’ publicatie, maar een eerbetoon. Ze bevat de bijdragen aan het symposium dat werd georganiseerd om Max van der Kamp, die plotseling overleed op 6 juli 2007, te gedenken. De betrokkenheid van het Max Goote Kenniscentrum bij deze publicatie is een uitdrukking van de nauwe banden die er al vele jaren bestonden tussen Max en het MGK: als mede-uitvoerder van projecten (met name aan het International Adult Literacy Survey ), als raadgever en bedenker van nieuwe ideeën en als vriend. Nog zeer onlangs was Max benoemd als voorzitter van de programmaraad van ECBO i.o., waarvan het MGK en het EC CINOP de kern zullen gaan vormen. Max had veel zin in deze nieuwe taak en binnen het MGK verheugden we ons op een hernieuwde samenwerking. We missen hem, ook bij deze ontwikkeling, en delen dat gemis met velen. De publicatie geeft een indruk van de vele terreinen waarop dat gemis gevoeld wordt.

Download de onderzoekspublicatie