Marktordening in de bve-sector: een review

Een analyse van de werking van de markt voor het initieel beroepsonderwijs

Auteurs:

Harm van Lieshout & Anneloes Scholing

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Lieshout, J., & Scholing, A. (2009). Marktordening in de bve-sector: een review. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Deze review betreft een analyse van de werking van de markt voor het initieel beroepsonderwijs. Het brengt op hoofdlijnen in kaart hoe het bve-bestel op dit moment functioneert op de wettelijke basis die de Wet educatie en beroepsonderwijs in 1996 legde. Ingezoomd wordt op drie thema’s die juist dat Nederlandse bve-bestel kenmerken.

Deze review betreft een analyse van de werking van de markt voor het initieel beroepsonderwijs. Het brengt op hoofdlijnen in kaart hoe het bve-bestel op dit moment functioneert op de wettelijke basis die de Wet educatie en beroepsonderwijs in 1996 legde. Ingezoomd wordt op drie thema’s die juist dat Nederlandse bve-bestel kenmerken. Ten eerste is dat de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur, die de opleidingsmarkt ordent. Ten tweede de ontwikkeling van de rol en onderlinge verhouding van de bol en de bbl, de door de WEB beoogde equivalente en parallelle leerwegen. Ten slotte de rol van de sociale partners, in het bijzonder hun stimulerende rol via de OO-fondsen. De auteurs  ? Harm van Lieshout en Anneloes Scholing ? zijn verbonden aan het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen. Naast uitgebreide deskresearch hebben zij ruim twintig vooraanstaande deskundigen in de bve-sector geïnterviewd.

Download de onderzoekspublicatie