Long-term cross-country mobility in apprenticeships

Case Study Report

Auteurs:

Doreen Verbakel en Karel Kans

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Verbakel, D., & Kans, K. (2020, januari). Long-term cross-country mobility in apprenticeships. Case study report. (AO/DLE/RCDC_LRUST/ Long-term cross-country mobility in apprenticeships/ no/2018). Thessaloniki: Cedefop.

Korte samenvatting:

Wat stimuleert en ontmoedigt langdurige grensoverschrijdende mobiliteit van Europose bbl-studenten? Dit onderzocht ECBO in samenwerking met ICF S.A. in een case study voor de situatie in Nederland.

Open internationale economie en voldoende ruimte in wet- en regelgeving voor internationale leermobiliteit

Over het algemeen blijkt het goed te gaan met de internationale mobiliteit in het beroepsonderwijs in Nederland. Internationale mobiliteit vindt vooral plaats door stages binnen het schooltraject, maar ook via leerwerktrajecten in samenwerking met bedrijven. Uit de case study blijkt dat Nederland een open internationale economie heeft waar opbrengsten van mobiliteit en internationalisering op waarde worden geschat. Ook is er voldoende ruimte in wet- en regelgeving om internationale leermobiliteit mogelijk te maken.

Belemmeringen voor bbl-studenten en werkgevers

Voor de uitgaande mobiliteit van Nederlandse bbl’ers naar het buitenland, ligt een belangrijke belemmering bij de werkgevers. Zij investeren in de bbl’er, terwijl de student binnen het bedrijf niet inzetbaar is tijdens de periode in het buitenland. En er bestaat een risico dat de student na uitwisseling in het buitenland niet terugkeert naar het bedrijf. Een van de belemmeringen voor Nederlandse studenten voor een stage in het buitenland is het spreken van een vreemde taal. Vreemdetalenonderwijs is geen standaard onderdeel van het Nederlandse mbo-curricula. Het gevraagde taalniveau in mbo-kwalificaties is afhankelijk van de beroepscontext en verschilt per kwalificatiedossier.

Voor inkomende mobiliteit van buitenlandse studenten naar Nederland kunnen de verplichte Nederlandse taal- en wiskundeonderdelen van het Nederlandse mbo-curriculum een barrière vormen.

Onderdeel van Europees vergelijkend onderzoek naar grensoverschrijdende lange termijn mobiliteit van bbl’ers

Deze case study is onderdeel van de Cedefop studie ‘Cross-border long-term apprentince mobility’. Aanleiding van het onderzoek is het feit dat maar weinig bbl-studenten een groot deel van hun opleiding in het buitenland volgen. Veel minder dan bol-studenten en studenten in het hoger onderwijs. Cedefop publiceerde een guiding paper dat nationale beleidsmakers uitnodigt na te denken over de uitdagingen die grensoverschrijdende uitwisseling in de bbl belemmeren. Beleidsmakers vinden per uitdaging tips en beleidssuggesties om deze belemmeringen in de toekomst te overwinnen.

Over Cedefop

Cedefop is het Europese agentschap voor beroepsonderwijs en ondersteunt de ontwikkeling Europees beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en draagt bij aan de uitvoering hiervan. Het is een agentschap dat de Europese Commissie, de EU-lidstaten en sociale partners helpt bij het ontwikkelen van beleid voor het beroepsonderwijs.

Download de onderzoekspublicatie