LLL: een toekomstkeuze in het hbo?

Kwalitatieve monitor EVC en Maatwerk Werkend Leren HBO 2009

Auteurs:

Marja van den Dungen & Anneke Westerhuis i.s.m. Patrick Leushuis

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van den Dungen, M., & Westerhuis, A., i.s.m. Leushuis, P. (2011). LLL: een toekomstkeuze in het hbo? Kwalitatieve monitor EVC en Maatwerk. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

In de afgelopen jaren hebben verschillende hbo-instellingen ervaring opgedaan met EVC en maatwerk werkend leren. Wat hebben de hbo’s geleerd uit die EVC-periode en welk effect heeft dat op hun doorontwikkeling naar dienstverleners voor een Leven Lang Leren? Van 2007 tot en met 2009 hebben de hbo?s in het kader van de stimuleringsregeling EVC in een ruime 30 projecten ervaring opgedaan met de ontwikkeling en de uitvoering van elders verworven competenties. Er zijn procedures ontwikkeld om formele, non-formele en informele leer- en werkervaringen te waarden ten opzichte van landelijk erkende hbo-standaarden.

In 2008 vond een uitbreiding plaats naar maatwerk werkend leren. Intern en extern In opdracht van de Projectdirectie Leren en Werken heeft ECBO de resultaten van al deze projecten gemonitord. De eerste jaren stond bij de hbo?s de interne oriëntatie centraal: ontwikkeling van instrumenten en deskundigheid ten behoeve van EVC. Later werd meer aandacht besteed aan externe oriëntatie (werving enn relatieontwikkeling met bedrijven en aan de interne positionering en organisatie van EVC.

Duurzame verankering

De eindrapportage  LLL: een toekomstkeuze in het hbo? bekijkt vooral de visie van de hbo?s op EVC en het flexibiliseren van het opleidingsaanbod. Zijn er signalen van duurzame verankering in beleid en organisatie zodat de hbo?s zich ook na afloop van de projectorganisatie doorontwikkelen naar dienstverleners voor een Leven Lang Leren?

Download de onderzoekspublicatie