Leven lang leren voor vitaliteit

Auteurs:

Loek Nieuwenhuis, Patricia Gielen & Derk-Jan Nijman

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Nieuwenhuis, L., Gielen, P., & Nijman, D.-J. (2008). Leven lang leren voor vitaliteit: Een voorstudie ten behoeve van ont wikkeling en onderzoek. 's-Hertogenbosch: CINOP.

Korte samenvatting:

Een voorstudie ten behoeve van ontwikkeling en onderzoek. ‘Leven lang leren voor vitaliteit’ is een voorstudie, bedoeld voor de verdere ontwikkeling van en onderzoek naar een leven lang leren. Een complex terrein waar veel verschillende beelden over bestaan. Welke thema’s zijn van belang voor de toekomst en welke concepten kunnen een leven lang leren verder helpen? In dit rapport staat het leren gekoppeld aan innovatie van en in arbeidsorganisaties centraal. Economische innovatie vraagt om vitaliserend leren; in het denken van de auteurs is dit een sleutelbegrip. Vanuit een conceptuele analyse stellen zij dat vitaliserend leren plaatsvindt binnen een context van grote onzekerheid, waardoor deze vorm van leren nauwelijks te programmeren en te sturen is. Daardoor is vitaliserend leren lastig in te passen in de formele kaders van het reguliere onderwijsbestel. Het stimuleren van vitaliserend leren begint op organisatieniveau: de kwaliteit van de arbeid en leercultuur zijn daarvoor essentieel.

Aan de hand van casestudies bij vier innovatieve arbeidsorganisaties wordt beschreven hoe bedrijven leervragen articuleren, variërend van traditionele scholing tot het ondersteunen van innovatieve proceduressen met leergerichte activiteiten. Deze voorstudie, in 2006-2007 uitgevoerd door medewerkers van het IVA, heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van een programmalijn Leven Lang Leren die inmiddels is opgenomen in het onderzoeksprogramma 2008 van ECBO.

Download de onderzoekspublicatie