Leren door werk: de match tussen deelnemer en werkplek

Stand van zaken leren op de werkplek

Auteurs:

Cindy Poortman & Karel Visser

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Poortman, C., & Visser, K. (2009). Leren door werk: De match tussen deelnemer en werkplek. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Werkplekleren staat in het kader van een leven lang leren hoog op de agenda. Dat leren kan verschillende functies hebben en verschillende doelen dienen. Zo is de beroepspraktijkvorming binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gericht op kwalificering en diplomering. Andere doelen van leren door werk kunnen zijn: optimalisering van de beroepsuitoefening, innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Werkplekleren staat in het kader van een leven lang leren hoog op de agenda. Dat leren kan verschillende functies hebben en verschillende doelen dienen. Zo is de beroepspraktijkvorming binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gericht op kwalificering en diplomering. Andere doelen van leren door werk kunnen zijn: optimalisering van de beroepsuitoefening, innovatie en persoonlijke ontwikkeling. De auteurs ‘Cindy Poortman en Karel Visser’ gaan uitgebreid in op het verschijnsel ‘leren door werk’ en zoomen daarbij vooral in op het middelbaar beroepsonderwijs. De feitelijke stand van zaken wat betreft vormgeving, voorbereiding, inhoud, afstemming en aansturing van leren op de werkplek komen aan de orde alsook de opbrengsten. Veel onderzoek is gericht op het optimaliseren van werkplekleren, zo constateren zij. En dat is terecht, omdat er nog veel werk aan de winkel is om optimaal profijt te kunnen trekken uit de werkomgeving als leeromgeving.

Download de onderzoekspublicatie