Leren & Werken; de balans opgemaakt

Op weg naar een duurzame infrastructuur voor leren en werken

Auteurs:

Anneke Westerhuis & Marja van den Dungen

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Westerhuis, A., & Van den Dungen, M. (2011). Leren & Werken; de balans opgemaakt. Integrale eindrapportage van de monitoring voor PLW. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

De Projectdirectie Leren Werken, een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW en SZW, heeft de afgelopen vijf jaar stevig ingezet op een leven lang leren. Tijd om de balans op te maken. Scholing speelt een belangrijke rol bij het krijgen en behouden van een baan. Met deze gedachte is in 2005 de Projectdirectie Leren Werken opgericht. Met verschillende stimuleringsregelingen werd een impuls gegeven vaan de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur voor leren en werken. Samenwerking Regionale en sectorale samenwerkingsverbanden richtten zich op de realisatie van duale trajecten (leren en werken tegelijkertijd op de werkvloer) of EVC-trajecten (erkennen van verworven competenties). Achterliggend doel was het realiseren van een duurzame samenwerking tussen de verschillende partijen, zodat ook na het einde van de subsidieregeling (eind 2010) een blijvende infrastructuur bestaat voor leren en werken in de regio. Verduurzaming ECBO volgde de inspanningen van de verschillende regionale en sectorale projecten in de periode 2007 – 2010.

Download de onderzoekspublicatie