Leerwerktrajecten voor jongeren met een migratie-achtergrond. Een literatuurverkenning naar wat werkt.

Een literatuurverkenning naar wat werkt

Auteurs:

Hester Smulders & Annemarie Groot

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Smulders, H. & Groot, A. (2018). Leerwerktrajecten voor jongeren met een migratie-achtergrond. Een literatuurverkenning naar wat werkt. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Het Verwey-Jonker Instituut wil in kaart brengen op welke manieren leerwerktrajecten bijdragen aan meer kansen op werk voor jeugdigen met een migratie-achtergrond, die het
initiële onderwijs hebben verlaten. Daarvoor wordt gezocht naar goede voorbeelden in den lande, zodat deze kunnen worden vastgelegd én gevoed met al bestaande kennis.

Download de onderzoekspublicatie