Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Bouwstenen voor succesvol vsv-beleid

Auteurs:

Barbara van Wijk, Hilbert Otten, Elsje van Leeuwen & Monique Kapteijn

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Wijk, B., Otten, H., Van Leeuwen, E., & Kapteijn M. (2012). Later is niet te laat; Inspiratie voor curatief vsv-beleid. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Nederland heeft grote stappen gezet in het terugdringen van voortijdige schooluitval. Maar soms is schooluitval niet te voorkomen. Dan gaan jongeren van school zonder diploma dat ze een goede kans op de arbeidsmarkt geeft. Een deel van deze jongeren is later wel in staat om een startkwalificatie te halen, als ze terugkeren naar het onderwijs.

De publicatie Later is niet te laat.

Inspiratie voor curatief vsv-beleid bevat bouwstenen voor een beleid dat helpt om de voortijdig schoolverlaters succesvol terug te laten keren naar het onderwijs. De mogelijke interventies en doelen die beschreven staan zijn gebaseerd op (internationaal) literatuuronderzoek en onderzoek in een aantal RMC-regio’s in Nederland.

Inspiratie

De auteurs hopen dat de bouwstenen RMC-coördinatoren en hun samenwerkingspartners in bijvoorbeeld het onderwijs en de jeugdhulpverlening inspireren om een meer systematisch terugkeerbeleid op te zetten. De publicatie bevat daartoe onder andere een checklist aan de hand waarvan betrokkenen het huidige beleid kunnen evalueren. Dit zelfevaluatie-intstrument vindt je in twee variant (kleur en zwart-wit) in de rechterkolom.

Download de onderzoekspublicatie