Laaggeletterdheid in Nederland

Omvang, kenmerken en achtergronden van laaggeletterdheid in beeld

Auteurs:

Didier Fouarge, Willem Houtkoop & Rolf van der Velden

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Fouarge, D., Houtkoop, W., & Van der Velden, R. (2011). Laaggeletterdheid in Nederland. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

ECBO verzorgt al langer het Nederlandse aandeel in het onderzoek naar de basisvaardigheden van volwassenen in internationaal vergelijkend perspectief. Laaggeletterdheid is daarbij één van de thema’s. In de week van de alfabetisering 2011 besteden we er op verschillende manieren aandacht aan. Op 8 september, Wereldalfabetiseringsdag, staat laaggeletterdheid volop in de belangstelling. Nederland geeft met het Actieplan laaggeletterdheid een vervolg aan het aanvalsplan dat in 2006 door het ministerie van OCW is ingezet. Het actieplan wordt op 8 september aangeboden aan de Tweede Kamer.

Download de onderzoekspublicatie